West Nyland Yacht Club r.f.

West Nyland Yacht Club, WNYC, grundades våren 2016 för att driva kappseglingen Barösund Runt. På sikt kommer föreningen också att erbjuda sina medlemmar övrig verksamhet inom segel- och båtsport. WNYC:s rötter är förankrade i Västra Nyland, dess hemkommun år Ingå och dess hem i Barösund. Som klubblokal fungerar Restaurang Scola. Klubbens medlemmar skall gärna ha anknytning till regionen samt till segelsporten i någon form. Styrelsen tar gärna emot medlemsansökningar som skall understödas av en medlem. Klubbens språk är svenska. WNYC är medlem i Segling och Båtsport i Finland rf.

Styrelse:

 

Kommodor

Vice kommodor och Race master

Skattmästare

Informationsansvarig

Ledamot

 

Grundande medlemmar:

Magnus Vaenerberg

Jussi Mankki

Patrik Hertsberg

Johanna Häggblom

Peter Arppe

 

Magnus Vaenerberg, Jussi Mankki, Patrik Hertsberg, Peter Arppe, Edvard Krogius,

Fredrik Lindberg, Petteri Pasanen, Eduard Paulig och Martin Stude.

Kontakt: race@barosundrunt.fi

MEDLEMSANSÖKAN (PDF)

MEDLEMSANSÖKAN (XLSX)

West Nyland Yacht Club r.y.

West Nyland Yacht Club, WNYC, on Suomessa keväällä 2016 perustettu pursiseura. Seura perustettiin ensisijaisesti järjestämään Barösund Runt-purjehduskilpailu mutta seura voi myös tarjota jäsenilleen muuta toimintaa purjehduksen ja veneilyn ympärillä. WNYC:n juuret ovat ankkuroitu Länsi-uudellemaalle, sen kotikunta on Inkoo ja kotipaikka Barösund. Klubitalona toimii ravintola Scola. Seuran jäsenillä on todennäköisesti yhteyksiä sekä kyseiseen maakuntaan että purjehdukseen jossakin muodossa. Hallitus ottaa mielellään vastaan jäsenhakemuksia. Hakijan pitää olla vähintään yhden jäsenen suosittelema. Seuran kieli on ruotsi. WNYC on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura.

Hallitus:

 

Kommodori

Varakommodori ja Race master

Taloudenhoitaja

 

Jäsen

 

Perustavat jäsenet:

Magnus Vaenerberg

Jussi Mankki

Patrik Hertsberg

Johanna Häggblom

Peter Arppe

 

Magnus Vaenerberg, Jussi Mankki, Patrik Hertsberg, Peter Arppe, Edvard Krogius,

Fredrik Lindberg, Petteri Pasanen, Eduard Paulig och Martin Stude.

Yhteys: race@barosundrunt.fi

©  2016 WNYC/Barösund Runt

59° 58' 36.352" N 23° 52' 54.759" E